Нефть импортлогч

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулснаас 1 талбайн гэрээ дуусгавар болж, 3 талбайд газрын тосны олборлолт, 17 талбайд газрын тосны хайгуул хийгдэж байна.

Мэдээ мэдээлэл

Тусгай зөвшөөрөл шинээр хүсэгчид

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид

Жижиглэнгийн үнэ(₮)

2014-07-18-ны байдлаар

H-80 P-92 MGL-93 ДТ
“Жаст” ХХК“ 1550 1660 1660 1790
“Шунхлай” ХХК 1550 1660 1660 1790
“Сод Монгол” ХХК 1550 1660 1660 1790
”Магнай трейд” ХХК 1550 1660 1660 1790
”Петровис” ХХК 1550 1660 1660 1790

Индекс

Хууль эрх зүйн орчин

ГАЗРЫН ТОСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Батлагдсан огноо: 1991-07-05
Дагаж мөрдөх огноо: 1991-07-05

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Батлагдсан огноо: 2005-07-01
Дагаж мөрдөх огноо: 2005-07-01

ГАЗРЫН ТОСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Батлагдсан огноо: 2014-02-04
Дагаж мөрдөх огноо: 2015-02-03