Нефть импортлогч

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулснаас 1 талбайн гэрээ дуусгавар болж, 3 талбайд газрын тосны олборлолт, 17 талбайд газрын тосны хайгуул хийгдэж байна.

Мэдээ мэдээлэл

Тусгай зөвшөөрөл шинээр хүсэгчид

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид

Жижиглэнгийн үнэ(₮)

2014-07-18-ны байдлаар

H-80 P-92 MGL-93 ДТ
“Жаст” ХХК“ 1550 1660 1660 1790
“Шунхлай” ХХК 1550 1660 1660 1790
“Сод Монгол” ХХК 1550 1660 1660 1790
”Магнай трейд” ХХК 1550 1660 1660 1790
”Петровис” ХХК 1550 1660 1660 1790

Индекс

Хууль эрх зүйн орчин

Бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх бичиг баримт, гарын авлага

Батлагдсан огноо: 2013-08-14
Дагаж мөрдөх огноо: 9999-12-31

Бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягт

Батлагдсан огноо: 2013-08-14
Дагаж мөрдөх огноо: 9999-12-31

Газрын тосны бүтээгдэхүүний бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах журам

Батлагдсан огноо: 2013-08-13
Дагаж мөрдөх огноо: 2013-08-14